Проєкт «Інтеграція безоплатної правової допомоги в Гірську об’єднану територіальну громаду»

undefined

                                                                      ПЕРЕДМОВА
З 20 серпня по 25 серпня 2020 року в Гірській ОТГ було проведене дослідження «Потреби у правовій допомозі в в Гірській об’єднаній територіальній громаді».
Опитування мало на меті виявити рівень затребуваності правової допомоги в Гірській ОТГ та специфіку цих потреб.
Завданнями було:
1) Розробити анкету і план соцопитування;
2) Провести опитування 400 респондентів в громаді;
3) Визначити правові запити селян;
Дослідження покликане вирішити наступні проблеми. На момент проведення дослідження не було соціологічних даних оцінки населенням своїх правових запитів і потреби в правовій допомозі. Наявність таких даних дозволила б провайдерам безоплатної правової допомоги отримати зворотній зв’язок з громадою стосовно своєї консультаційної роботи, поліпшити роботу з надання правової допомоги. Також на момент проведення дослідження не було даних про рівень задоволення правових потреб сільського населення. Саме вирішення проблем в громадах з допомогою правових механізмів дозволяє свідчити про перетворення населення на суб’єкт дії – громаду, а отже досягти побудови демократичного та правового суспільства.
Об’єкт дослідження: мешканці Гірської ОТГ.
Предмет дослідження: правові потреби і стан їх вирішення в місцевих громадах.
Метод збору первинної соціологічної інформації – стандартизоване інтерв'ю. Математична обробка результатів здійснювалася за допомогою пакету SPSS.
Характеристика вибіркових сукупностей.
Вибіркова сукупність – 400 жителів 7 сіл, селищ і міст, що належать до Гірської ОТГ, вибіркова сукупність репрезентативна за типом населених пунктів (село, селище чи місто), віком та статтю. Помилка вибірки не перевищує 5%.
Інтерв’юери отримували квотне завдання, а далі, відповідно до нього, здійснювали набір респондентів методом снігової кулі у визначеному населеному пункті.
                                                                       РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Опитуваних просили дати відповідь на питання «Чи потребуєте ви зараз юридичної допомоги?». Варіант «так» обрало – 57,5% (230), «ні» – 42,5% (170),

2. На запитання «Наскільки доступним зараз є для вас отримання такої допомоги?» отримано наступні відповіді (можна було обирати до 5 варіантів відповіді): цілком доступне – 37,5% (150); скоріше доступне –6,2% (24); в рівній мірі доступне та недоступне – 6,3% (26); скоріше недоступне – 10,0% (40); зовсім недоступне – 40% (160).
Отримані дані свідчать про необхідність покращення доступу до правової допомоги, налагодження комунікацій між суб’єктами надання безоплатної правової допомоги та населенням району. Судячи з тих оцінок, які населення ставило в попередньому питанні, запит на отримання правової допомоги в громадах існує, але є й елементи соціальної апатії, пасивності членів громади.

3. У відповідь на запитання «З приводу яких питань ви потребували правової допомоги за останній рік або потребуєте зараз?» опитані дали наступні відповіді: невиплата заробітної плати – 11,2% (45), оформлення спадщини – 8,7%(35), отримання допомоги на дитину – 3,7%, невиплата орендної плати за використання земельних паїв – 0%, отримання чи переоформлення земельного паю – 1,2%, отримання кадастрового номеру на земельну ділянку – 0%, інші земельні питання -1,2%, оформлення пенсії – 2,5%, невиплата пенсії – 1,2%, отримання чи оформлення інших соціальних виплат – 10,0%, оформлення перепустки в зону АТО – 3,8%, допомога в отриманні статусу переселенця – 2,5%, встановлення факту народження або смерті – 0%, оформлення спадщини на неконтрольованій Україною території – 1,2%, дозвіл на вивіз дитини за кордон без згоди одного з батьків – 2,5%, оформлення свідоцтва фізичної особи підприємця – 5,0% , складання колективного трудового договору – 0,8% , неповернення грошового вкладу кредитною спілкою (банком) чи питання погашення кредиту – 1,2%, позбавлення батьківських прав – 1,2%, розподіл спільно нажитого майна – 1,2%, підстави та порядок мобілізації – 2,5%, питання, пов’язані з кримінальною чи адміністративною відповідальністю – 1,2%, оформлення субсидії – 18,7%, порядок працевлаштування – 2,5% , питання звільнення з роботи, розірвання трудового договору – 1,2%, поновлення документів – 6,2%, неправомірні дії лікарів – 0% , піклування за людиною похилого віку – 2,5%, нічого з перерахованого – 16,2%; оформлення прав власності на житло – 1,2%. Загалом отримані показники характеризуються патерналістськими настроями населення і низькою готовністю вирішувати проблеми громад правовими інструментами та шляхом досягнення самодостатності.

                                                                ТАБЛИЦІ ОДНОВИМІРНОГО РОЗПОДІЛУ
Таблиця 1 Чи потребуєте ви зараз юридичної допомоги?

Варіанти Абсолютна частота %
так 230 57,5
ні 170 42,5

Таблиця 2 Наскільки доступним зараз є для вас отримання такої допомоги?

Джерела інформації   Абсолютна кількість % респондентів, що обрали варіант
1) цілком доступне 150  37,5
2) скоріше доступне 25  6,2
3) в рівній мірі доступне та недоступне 25  6,3
4) скоріше недоступне 40 10
5) зовсім недоступне 160 40

Таблиця 3 З приводу яких питань ви потребували правової допомоги за останній рік або потребуєте зараз?

Варіанти Абсолютна частота %
1.Невиплата заробітної плати 45 11,2
2.Оформлення спадщини 35 8,7
3.Отримання допомоги на дитину 15 3,7
4.Невиплата орендної плати за використання земельних паїв 0 0
5.Отримання чи переоформлення земельного паю 1,2
6.Отримання кадастрового номеру на земельну ділянку 0 0
7.Інші земельні питання 5 1,2
8.Оформлення пенсії 10 2,5
9.Невиплата пенсії 5 2,2
10.Отримання чи оформлення інших соціальних виплат 40 10
11.Оформлення перепустки у зону АТО 15 3,7
12.Допомога в отриманні статусу переселенця 10 2,5
13.Встановлення факту народження або смерті 0 0
14.Оформлення спадщини на неконтрольованій Україною території 5 1,2
15.Дозвіл на вивіз дитини за кордон без згоди одного з батьків 10 2,5
16.Оформлення свідоцтва фізичної особи підприємця 20 5
17.Складання колективного трудового договору 5 1,2
18.Неповернення грошового вкладу кредитною спілкою (банком) чи питання погашення кредиту 5 1,2
19.Позбавлення батьківських прав 5 1,2
20.Розподіл спільно нажитого майна 5 1,2
21.Підстави та порядок мобілізації 10 2,5
22.Питання пов’язані з кримінальною чи адміністративною відповідальністю 5 1,2
23.Оформлення субсидії 75 18,7
24.Порядок працевлаштування 10 2,5
25.Питання звільнення з роботи, розірвання трудового договору 5 1,2
26.Поновлення документів 25 6,2
27.Неправомірні дії лікарів 0 20
28.Піклування за людиною похилого віку 10 2,5
29.Нічого з перерахованого 65 16,2

Таблиця 4 Освітній рівень опитаних

Освіта Абсолютна частота %
вища 155 38,75
середньо-спеціальна 130 32.5
середня 85 21,25
незакінчена середня 20 5
початкова 10 2.5

Таблиця 5 Соціально-професійна приналежність опитаних (особи, що працюють у декількох місцях, вказували роботу, що дає основний дохід; працюючі пенсіонери, вказують, ким вони працюють на даний момент)

Соціально-професійна приналежність Абсолютна частота %
1)Керівник підприємства, організації чи структурного підрозділу 15 3,75
2)Спеціаліст на посаді, що вимагає вищої освіти, в тому числі офіцерський склад ЗСУ, МВС тощо 10 2,5
3) Службовець (в т. ч. неофіцерський склад силових відомств та структур) 20 5
4) Гуманітарна інтелігенція (вчителі, лікарі) 25 6,25
5) Підприємець, який має найманих робітників 5 1,2
6)«Cамозайнятий» (зайняті індивідуальною комерційною чи виробничою діяльністю) 30 7,5
7) Студент, учень коледжу, технічного училища 10 2,5
8) Робітник 145 36,25
9)Рядовий працівник сфери побутових послуг чи торгівлі (продавець, перукар тощо) 0 0
10) Безробітний 60 15
11) Непрацюючий пенсіонер 50 12,5
12) Непрацюючий через сімейні чи особисті обставини (декретна відпустка) 30 7,5
Даний матеріал підготовлено ГО «Вибір» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. 
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма

розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і
можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча
та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої
Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.