Громадська організація «Вибір»

Наглядова рада

член наглядової ради,  Гончарова Ольга Володимирівна, к.е.н.,  старший викладач кафедри міжнародного менеджменту,

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

undefined

 

голова наглядової ради, Сапіжак Михайло Степанович - Директор відокремленого підрозділу «Брянківський коледж Луганського національного університету ім.Т.Шевченка»

undefined

 

член наглядової ради, Домбовська Юлія Станіславівна – головний бухгалтер кредитної спілки «Добробут»

undefined